Mahamrityunjaya Mantra Lyrics in hindi - Shekhar Ravjiani | Bhushan Kumar

Mahamrityunjaya Mantra Lyrics in hindi - Shekhar Ravjiani | Bhushan Kumar

Singer: Shekhar Ravjiani
Music: Shekhar Ravjiani

Mahamrityunjaya Mantra Lyrics in hindi - Shekhar Ravjiani | Bhushan Kumar

Om.. Triyambakam Yajamahe
Sugandhim Pushti vardhanam
Urvarukamiv Bandhanaan
Mrityormukshiya Maamrataat

Om.. Triyambakam Yajamahe
Sugandhim Pushti vardhanam
Urvarukamiv Bandhanaan
Mrityormukshiya Maamrataat

Om.. Triyambakam Yajamahe
Sugandhim Pushti vardhanam
Urvarukamiv Bandhanaan
Mrityormukshiya Maamrataat

Om.. Triyambakam Yajamahe
Sugandhim Pushti vardhanam
Urvarukamiv Bandhanaan
Mrityormukshiya Maamrataat

Om.. Triyambakam Yajamahe
Sugandhim Pushti vardhanam
Urvarukamiv Bandhanaan
Mrityormukshiya Maamrataat...


Post a Comment

Previous Post Next Post